• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP på Transportforum 12-13 januari 2016

12 januari, 2016

På Transportforum möts forskare och transportsektorns många aktörer för kunskapsutbyte och kontaktskapande. Konferensen arrangeras av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och hålls i Linköping varje år i januari.

 

WSPs talare på Transportforum 12-13 januari 2016

Tisdag 12 januari

13.15–14.45

Session 3 - Trafikmodeller för städer och mindre kommuner
Ordförande Tobias Thorsson, WSP
Kollektivtrafikmodeller för mindre kommuner
Johanna Johansson, WSP
Trafikmodell för förbifart Söderköping
Martina Trupina, WSP

15.30–17.00

Session 2 - Sverigeförhandlingens nyttor och samhällsekonomisk analys
Hur förhåller sig Sverigeförhandlingens nyttor till nyttor i cost-benefit analyser?
Sirje Pädam, WSP
Vilken nytta får vi av höghastighetstågen?
Katja Vuorenmaa Berdica, WSP

Session 20 - Prognoser och analyser
Validering av basprognoser
Matts Andersson, WSP

Session 21 - Trafikprognoser och efterfrågemodellering
Ny modell för resegenerering i Sampers
Svante Berglund, WSP

17.45–18.45

Workshop3 - Jämställdhet i svensk transportplanering igår, idag och i framtiden – en spaning baserad på crowdsourcing
Panel Charlotta Faith-Ell, WSP

Onsdag 13 januari

09.00–10.30

Session 38 - Makt och mobilitet
Ordförande Charlotta Faith-Ell, WSP

Session 42 - Vägutformning och hållbara vägprojekt
Institutionella förutsättningar för genomförande av steg 1-2 – åtgärder efter Åtgärdsvalstudie
Astrid Fernström, Fredrik Johansson, Patrik Tornborg, WSP

Session 44 - Underhåll och trafik på järnvägssystemet
Erfarenheter från samhällsekonomisk utvärdering av olika sätt att utföra banarbeten
Anders Bondemark, WSP

Session 48 - Strategiskt säkerhetsarbete
Holländsk höger och konfliktstudier för korsningar i Stockholms innerstad
Sofia Eriksson och Karin Hassner, WSP

Session 49 - Elektrifierad kollektivtrafik, del 1 – vilka tekniker finns att välja bland?
Utmaningar med storskalig eldriven busstrafik
Björn Hugosson och Peter Jörgensen, WSP

11.00–12.30

Session 55 - Sverigeförhandlingen – konsekvenser
Kommer det byggas så mycket bostäder som kommunerna lovar i Stockholms- och Sverigeförhandlingarna?
Maria Pleiborn, WSP

Session 63 - Den attraktiva regionen – lokal samverkan för regional utveckling
Ordförande: Charlotta Fredriksson, WSP

Session 66 - Buller, del 1 – erfarenheter och förbättringsåtgärder för minskat omgivningsbuller
Kvalitetssäkring och harmonisering av bullerkartläggning i Stockholms län
Andreas Novak, WSP

14.0–15.30

Session 85 - Hälsofrämjande trafik – hur mycket hälsa får vi och vad är det värt?
Daly-beräkningar
Fredrik Johansson, WSP

Läs mer om Transportforum 2016

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown