• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Rent vatten är ingen självklarhet

23 oktober, 2013, Stockholm

Välkommen till en intressant eftermiddag hos WSP i Stockholm med två spår: Spår 1 är för dig som ansvarar för vattenfrågan och spår 2 för dig som jobbar med det dagligen.

 

SPÅR 1: Planering – För dig som ansvarar för vattenfrågan
Välkommen till en intressant eftermiddag där du dels får lyssna till vad Översvämningsdirektivet innebär och sedan kan följa en spännande paneldebatt kring frågan: Hur lånar vi vattnet klokare i framtidens städer?

SPÅR 2: TEKNIK – För dig som vill veta mer om VA-projektering
Du som vill lära mer om de senaste tillgängliga verktygen och hur man praktiskt samarbetar effektivt i sitt VA-arbete, kan besöka vårt seminarium BIM för VA. Vill du följa utvecklingen av hydrauliska modeller är du välkommen till efterföljande pass.

Mer information och anmälan.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Ring oss 010-722 50 00