• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

ABC-staden 2.0 - Hur skapar vi framtidens attraktiva mötesplatser?

Välkommen till den fjärde delen i seminarieserien Activity Based City, ett initiativ för att skapa en framtida attraktiv stad. Temat denna gång är framtidens attraktiva mötesplatser.

 

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Vad betyder det för människorna som ska leva där? Framtidens städer ställer stora krav på hållbar stadsutveckling, i flera dimensioner.

Att utveckla framtidens städer handlar inte bara om att bygga bostäder. Väl så viktigt är att bygga in samhällsfunktioner och skapa mötesplatser som är attraktiva och inkluderande. Den 2:a juni mellan 08.00 och 9.30 är du varmt välkommen till det fjärde seminariet om ABC-staden 2.0, eller det vi kallar Activity Based City. Denna gång med fokus på hur vi kan få platserna mellan husen att vara tillgängliga för människorna i området, hjälpa dem att få ihop vardagspusslet och få till en spännande helhet mellan nya och gamla stadsdelar.
 
Datum: 2 juni 2017
Tid: 08.00 - 09.30 (Frukost från 07.30)
Plats: Skanska, Warfvingesväg 25

Se inspelningen av seminariet här

Program

Inledning
Anna Bellman, moderator

Politikens perspektiv - En nationell stadsutvecklingspolitik
Karolina Skog, Miljöminister

Arkitekternas syn på samhällsfunktioner och attraktiva inkluderande platser
Gert Wingårdh, VD, Wingårdhs
Thomas Sandell, Chefsarkitekt, Sandellsandberg


Forskningens syn på platsutveckling - Urban structures and overlapping inclusive spaces
Mo Sarraf, PhD IBF och WSP

Panelsamtal om tjänstemännens perspektiv på attraktiv och inkluderande platsutveckling
Kenneth Hagström, VD Norra Staden Fastighetsutveckling
Helené Hill, Samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge Kommun
Annette Scheibe Lorentzi, Stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad


Tema Activity Based City – hur ser vi på hållbar platsutveckling?
Fredrik Bergström, affärsområdeschef Analys & Strategi, WSP
Andreas Jensen, affärsutvecklingschef, MTR Nordic

 
Sista anmälningsdag är 29 maj.

Seminariet kommer livesändas i sin helhet på www.activitybasedcity.se så för er som inte har möjlighet att vara med på plats kan vi varmt rekommendera att ta del av seminariet här.

Varmt välkommen
Skanska, WSP, Scania och MTR