• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

ABC-staden 2.0 - framtidens attraktiva stad

Stockholm växer och 900.000 fler invånare beräknas till år 2050. Därför behöver framtidens stadsutveckling formas nu, med täta och attraktiva städer där människan står i centrum. ABC 2.0 - Activity Based City, är ett konkret och kostnadseffektivt exempel på hur detta kan uppnås.

 

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Framtidens städer ställer stora krav på hållbar och innovativ stadsutveckling.

Kollektivtrafikslösningar som Stockholmsbågen öppnar upp för bostadsbyggande på nya platser. Med utökad kollektivtrafik skapas möjligheter att bygga uppemot 100 000 bostäder med en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och villor. De nya stadskärnorna kallar vi "ABC-staden 2.0" för att signalera att de består av både, arbetsplatser, bostäder och centrum med attraktiv service för invånarna.
Under arbetet med Stockholmsbågen blev det synligt vilken vikt infrastrukturen har för bostadsbyggandet och vilken potential som finns.  Potentialen finns i både väg och spårbunden kollektivtrafikinfrastruktur.
ABC 2.0 föddes ur det arbetet och kommer att presenteras närmare under våren under en i seminarieserie i samarbete med Scania, WSP och MTR. 
 
Kort om Activity Based City, ABC 2.0: 

  • Företräde för kollektivtrafik och cykel, men med bilen integrerad utifrån dagens och morgondagens lösningar och behov.
  • Nya städer med fossilfri kollektivtrafik.
  • Hållbar stadsutveckling vid tillgängliga stationslägen.
  • Nytänkande om kollektivtrafik och stadsutveckling.
  • Bostäder och integration för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar Stockholms region.
  • Kollektivtrafikens tillgänglighet formar staden.

I ABC-staden 2.0 bor, reser, arbetar och möts människorna och med hjälp av dagens och morgondagens digitala tjänster bygger vi ett samhälle där människor vill leva – länge.

Våra partners under devisen ”Partnership is the new leadership”:
MTR Opererar för SL Tunnelbana och från December 2016 Pendeltåg, samt MTR Express
Skanska, ett av världens ledande byggföretag
Scania världsledande fordonstillverkare,  Driving the shift – towards a sustainable transport system

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown