• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

ABC-staden 2.0: Hur ska vi bo och leva i framtiden?

Välkommen till den tredje delen i seminarieserien Activity Based City, ett initiativ för att skapa en framtida attraktiv stad. Temat denna gång är: Den goda (bo)staden och digitalisering.

 

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Vad betyder det för människorna som ska leva där? Framtidens städer ställer stora krav på hållbar stadsutveckling, i flera dimensioner. De nya moderna städerna och stadsdelarna behöver boendeformer som passar alla, trygghet i utformningen och möjligheten att bo, leva och arbeta inom samma område.

Den 7:e april mellan 08.00-09.15 bjuder vi in till det tredje seminariet i seminarieserien som vi kallar Activity Based City – ABC-staden 2.0. Hur ska framtidens stad utformas så att den utgår från människans behov och är hållbar från början? Och hur kan vi använda den digitala utveckling som skett i samhället för att stödja detta?

Läs mer och anmäl dig här.
 
Om seminarieserien Activity Based City
Det övergripande syftet med seminarieserien är att initiera ett samtal om hur framtida stadsdelar ska utformas för att på bästa sätt möta de utmaningar och möjligheter som landet står inför. Samtalen kommer bygga på Triple Helix-modellen där vi involverar det offentliga, akademin och näringslivet. Bakom initiativet står Skanska, Scania, MTR och WSP, fyra av Sveriges ledande företag med lång och internationell erfarenhet av hållbar och innovativ stadsutveckling. Vi planerar att samarbeta med fler samhällsbyggnadsföretag och institutioner/organisationer. På vår hemsida www.activitybasedcity.se finns mer information om initiativet och här kan du även se tidigare seminarier i sin helhet. 

Kommande seminarier:

• Juni 2017, Mötesplatsen
• Juli 2017, Almedalen

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown