• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Älvsborgsbron - Ett prestigeuppdrag till nystartade WSP Bro och Vattenbyggnad i Malmö

Den nyligen startade Bro och Vattenbyggnadsavdelningen i Malmö har vunnit uppdraget att förstärka Älvsborgsbron över Göta älv, Göteborg. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket och det handlar om att förstärka Älvsborgsbron genom att koppla samman hängkablarna med brobanans fackverk via ett så kallat mittlås. Det är en tekniskt mycket avancerad förstärkningsmetod som inte tidigare utförts i Sverige. Uppdragets huvudsakliga syfte är att förlänga brons tekniska livslängd.

 

Foto: Vegafoto maj 2014

Förutom det omfattande beräknings- och dimensioneringsarbetet ingår följande utredningar i uppdraget, LCC analyser, arbetsritningar, konstruktionsredogörelser, kontrollprogram, arbetsbeskrivningar samt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad.

- Det är så klart otroligt tillfredställande att vi i tuff konkurrens lyckades vinna detta avancerade och prestigefyllda uppdrag. Det är ett jättefint kvitto på att våra medarbetare besitter hög teknisk kompetens och att hårt arbete lönar sig.

En annan i sammanhanget betydande framgångsfaktor är samarbetet inom Affärsområdet Bro och Vattenbyggnad.

Tack vare vårt välfungerande samarbete inom affärsområde, men även samarbetet med andra affärsområden, kan vi på vår avdelning vara med och tävla om de roligaste och tekniskt sett mest utmanande uppdragen. Det ger en stimulerande och utvecklande miljö att arbeta i. Säger Tomas Sandström, Avdelningschef för Bro och Vattenbyggnad i Malmö.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown