• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Andra seminariet om "Vision Stockholmsbågen"

Den 5 december håller Scania, Skanska och WSP det andra seminariet i en serie om fyra för att presentera ”Vision Stockholmsbågen”. Denna gång kommer kollektivtrafiken att vara i fokus, det kommer diskuteras hur bussen kan bidra till att göra Stockholmsbågen till ett attraktivt alternativ för människors vardagsresande.

 

Idén är att Förbifarten sträcks ut till en båge runt Stockholm, mellan Haninge och Täby. Genom en enkel komplettering av befintliga planer kopplas Förbifarten samman med den befintliga Norrortsleden och den planerade Södertörnsleden. På det sättet blir Förbifarten en integrerad del i Stockholms trafiksystem snarare än en väg förbi staden. Med en infrastruktur anpassad för tät busstrafik skapas möjligheter för ett nytt hållbart resande där bussen blir det attraktivaste valet, ökad integration mellan norra och södra Stockholm, en ökad tillgänglighet till redan befintlig kollektivtrafik och förutsättningar för människor att kunna utnyttja restiden på ett helt nytt sätt. Med hjälp av biobränslen, hybridisering och elektrifiering blir lösningen också helt fossilfri.

Representanter från bland annat Skanska, Scania, WSP, näringslivet och politiken är på plats.

Det tredje seminariet kommer äga rum hos WSP. Program för det seminariet kommer meddelas senare.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown