• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Arnold Stifors blir försäljningsdirektör för WSP

WSP har under hösten 2014 antagit en ny strategi med en stark tillväxtambition. För att realisera denna ska försäljningen öka både genom nya kunder men även genom att ta större samlade uppdrag. I syfte att realisera strategin har Arnold Stifors tillsatts som försäljningsdirektör.

 

Arnold Stifors har under sin karriär innehaft ansvar för strategisk försäljning samt kund- och tjänsteutveckling, bland annat som Account Executive och försäljningsansvarig. Han har tidigare verkat i en global miljö med konsulttjänster inom Capgemini och Accenture där han haft ledande roller. Han kommer nu senast från den danska koncernen EG A/S där han innehade rollen som divisionsdirektör. Arnold är bosatt i Skåne men kommer att vara placerad på Stockholmskontoret.

Arnold tillträder sin nya befattning den 2 mars och kommer att ingå i företagets ledningsgrupp.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown