• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Bättre ljudmiljöer med första oberoende sajten

I dagarna lanseras den första oberoende sajten för akustisk utvärdering av inredningsprodukter. Det är WSP som tillsammans med ledande aktörer inom svensk möbelindustri och akustikexperter utvecklat den nya hemsidan acousticfacts.com.

 

Ljudmiljön inomhus påverkar oss alla, både på jobbet och hemma. Det är idag ett välkänt faktum att ljud på kontor och i skolor kan leda till hälsoproblem som till exempel stress och huvudvärk. Hittills har det varit svårt för inredare, inredningsarkitekter och arkitekter att kontrollera att ljudmiljön i det färdiga rummet uppfyller byggreglerna, och framför allt att ljudmiljön blir bra för de som kommer att vistas i rummet.

Problemet med ljudmiljöer har dels varit att rättvisande ljuddata har saknats, dels att kopplingen mellan produkterna och hur de fungerar i ett rum har varit förbehållet enbart för experter.

- Med den nya sajten Acousticfacts.com ges tillverkare möjligheten till utvärdering och kvalitetsgranskning av ljuddata utav en oberoende tredje part. Våra experter gör en objektiv bedömning med hjälp av ett förslag till ny svensk standard* för garanterad kvalitet. Acousticfacts.com innehåller ett stort och brett galleri av produkter som kan användas i de mest skiftande estetiska rumsuttryck, säger Klas Hagberg, sektionschef WSP.

Alla produkter som finns på acousticfacts.com har ljudvärden som granskats av Acoustic Facts oberoende experter med spetskompetens inom området. Förutom kvalitetssäkringen innehåller acousticfacts.com också enkla, lättarbetade verktyg för alla som är intresserade av eller arbetar med inredning i offentlig miljö, och innehåller bland annat möjlighet att beräkna efterklangstiden i rum med fritt val av produkter.

De första fem företagen som fått utvalda produkter utvärderade och kvalitetsgranskade av Acoustic Facts är Kinnarps, Glimåkra, Abstracta, S-line och Offecct.

Sajten acousticfacts.com har skapats och utvecklats av Linus Nordén och Klas Hagberg från konsultbolaget WSP samt Pontus Thorsson, Akustikverkstan.

* Förslag till ny svensk standard är skickad till NSS, Nämnden för Svensk Standard.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Ring oss 010-722 50 00