• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Buildsmart: Internationellt samarbete för hållbart byggande

Malmö stad driver EU-projektet Buildsmart i samarbete med WSP, IVL, Skanska och Roth Fastigheter, samt med aktörer i Spanien och Irland. Syftet är att demonstrera och sprida kostnadseffektiva tekniker och metoder för lågenergibyggnation, utifrån de olika europeiska klimatens förutsättningar.

 

Byggnadssektorn står för 40 % av total energianvändning, eller 36 % av EU:s utsläpp av koldioxid. Att förbättra energiprestandan i de europeiska byggnaderna är en nyckelfaktor för att nå EU:s klimatmål om 20 % minskning av växthusgaser och energianvändning till 2020. 
Projektet finansieras genom EU:s sjunde ramprogram och pågår till och med 2016 då samtliga demonstrationsprojekt skall ha varit i bruk under ett år.

De parter som är involverade i Buildsmart är Skanska med de två projekten Malmö Live vid Malmö C; där hotellbyggnad och bostadshus ingår, samt kontorsprojektet Klipporna i Hyllie.
Det är inte bara tekniken i sig som är i fokus i projektet, även hur tekniken och byggnaderna används studeras. Boende och brukare utbildas i hur byggnaderna fungerar innan de flyttar in, och kan därefter kontinuerligt se energianvändningen och hur den förändras baserat på det egna beteendet.

Under planeringsfasen studerades förutsättningar för att bygga energieffektivt med innovativ teknik. Vi befinner oss nu i byggfasen, där fokus ligger på att dokumentera och utvärdera hur tekniken kan implementeras. Buildsmart ger inblandade parter fina möjligheter till ett unikt erfarenhetsutbyte av potentiella hinder och lösningar, för att bidra till ett mer hållbart stadsbyggande. 

För mer information besök http://www.buildsmart-energy.eu/

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown