• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Crack the Code

WSP arrangerar för andra gången Crack the Code. Ett utbildningsprogram för hållbara leverantörskedjor.

 

2015 startades inom ramen för WSPs medlemsnätverk GreenChain ett nytt utbildningsprogram för företag som har ambitionen att arbeta mer systematiskt med uppföljning och förbättringsarbete i leverantörskedjan.

Programmet ger deltagarna konkreta verktyg och en stabil bas för arbetet med att minimera risker och förbättra förhållandena i leverantörskedjan genom en kombination av föreläsningar, workshops, webinars och eget arbete.

Läs mer på http://www.greenchain.se/

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown