• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

De vann tävlingen om framtidens miljonprogram

Hållbarhet i fokus när WSP har korat de fem vinnande förslagen till hur framtidens miljonprogram borde utvecklas. 13-åriga Klara Carlsson från Falun fick juryns hedersomnämnande.

 

Ett av WSPs fokusområden är att utvecklingen av framtidens städer. Där är en av de största utmaningarna självklart är bostadsfrågan. Lösningen på 60- och 70-talet var miljonprogrammet. I våras anordnade därför WSP en tävling med uppmaningen att skicka in förslag på hur framtidens miljonprogram borde byggas. De fem bästa förslagen har nu belönats med varsin iPad Mini.

- Det har varit ett roligt men också svårt juryarbete eftersom samtliga bidrag håller en mycket hög kreativ nivå och kvalitet. Gemensamt för de vinnande förslagen är deras fokus på hållbarhet. Omvandlingen av miljonprogrammen är en av vår tids stora utmaningar, så alla bidrag till att vi kan skapa framtidens miljonprogram är välkomna, säger Siv Axelsson, Personal- och informationsdirektör WSP.

Alla fem vinnarna efterlyser hållbarhet i allt, från gedigna konstruktioner med bra materialval som garanterar en hög bostandard för en lång framtid, till att miljöpåverkan ska vara minimal. Alla fem vill att grönska och växtlighet ska vara en naturlig del av både byggnadernas utseende som omkringliggande miljö.  Energin ska till stor del komma från solceller och regnvatten ska användas för bevattning. Moderna system för sophantering och återvinning tycker alla fem är av yttersta vikt.

Biltrafiken ska heller inte bli en barriär för de som bor i områdena, därför måste bilberoendet bort. I bidragen som kommit in är det klart och tydligt att kollektiv spårtrafik är att föredra och bättre cykelvägar är ett måste. Dessutom ska de olika trafikslagen inte separeras utan kunna flyta samman i symbios.

De socialt hållbara aspekterna betonas också. Önskan är att miljonprogrammen ska vara en samlingsplats där alla kan mötas oavsett ålder, kulturell bakgrund eller samhällsklass. Det ska vara en plats där du hittar det mesta; marknader, restauranger och butiker.

De fem vinnarna

Vi tackar så mycket för alla bidrag och särskilt de fem vinnarna med motiveringarna:

Viktor Svensson
Viktor har på ett innovativt sätt beskrivit hur man tekniskt bygger ett hållbart miljonprogram
Martin Wänerholm
Martin har ur ett mycket mångsidigt perspektiv skapat en strukturerad och målande bild av ett levande och nytt miljonprogram
Sandra Sturesson
Sandra har visat hur miljonprogram kan byggas för att minska segregation och skapa nya mötesplatser med ett hållbart förhållningssätt.
Pia Erikson Brangstrup
Pia har ett engagemang för att bygga med hög kvalitet med gedigna ekologiska naturmaterial. Attraktiva miljöer som är klimatsmarta och som leder till social hållbarhet.
Nora Kvassman
Nora vill se en megastruktur som bygger bort barriärer och överordnar sig trafikstrukturer. Den är organisk i sin form och låter sig inte tämjas i fyrkantiga kvartersmodeller.

Hederspris gick till Klara Carlsson, Falun

Motivering: Klara 13 år, har med påfallande mogenhet och insikt beskrivit det samhälle hon vill leva sitt liv i.