• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Debattartikel: Tätare städer ökar kraven på naturen

I en debattartikel i Dagens Samhälle idag skriver WSPs miljöexpert Oskar Wallgren med flera om vikten av att integrera stadsnatur och ekosystemtjänster i bostadsbyggandet. Stadsbornas hälsa har ett klart samband med närhet till grönområden menar han.

 


Artikelförfattarna menar att det är viktigare än någonsin att ta hänsyn till den strida ström av forskningsresultat som handlar om stadsnaturens relevans för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Mer samverkan och kunskap behövs i alla led, menar de. Läs hela artikeln på dagenssamhalle.se.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown