• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Debattartikel i SvD - Investeringarna minskar allt mer

De samlade svenska investeringarna i infrastruktur har mer än halverats under de senaste 50 åren. För att komma till rätta med det politiska systemets oförmåga att hantera infrastrukturinvesteringar krävs ett oberoende investeringsråd, skriver Fredrik Bergström och Tore Englén, båda från WSP, i Svenska Dagbladet.

 

Läs hela artikeln från Svenska Dagbladet fredag 22 november 2013

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown