• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Stöd till människor på flykt

Under hela september skänker WSP 100 kronor till Röda Korset, för varje medarbetare som bidrar med 100 kronor eller mer.

 

Fotograf/Källa: Carlos Spottorno/Röda Korset

Med anledning av den pågående flyktingkatastrofen uppmanar WSP alla medarbetare att skänka 100 kronor till Röda Korset, och för varje medarbetare som bidrar med 100 kronor eller mer skänker WSP ytterligare 100 kronor. Normalt föredrar vi att bidra med vår kunskap men detta är en unik situation. Detta blir vårt sätt att visa engagemang och ge stöd, och vi hoppas kunna inspirera andra företag i vår bransch att göra detsamma.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown