• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Ett kontor i Riga har som första befintliga byggnad certifierats enligt LEED EBOM

WSP Byggandsfysik i Göteborg har ett avtal med det internationella fastighetsföretaget Vastint som utvecklar kontor, bostäder och hotell runt om i Europa. WSP har hjälpt till vid många olika certifieringar, bland annat i Polen, Tyskland, Italien, Litauen och nu i Letland.

 

Certifieringar enligt LEED görs vanligen vid nyproduktion, men nu har alltså en äldre kontorsbyggnad från 1899 certifierats enligt LEED EBOM (Leadership in Energy and Environmental Design Existing Building Operations and Maintenance). Byggnaden, där bland andra Microsoft och Vastint Latvia är hyresgäster, renoverades 2009 och WSP har undersökt möjligheterna för byggnadens optimering när det gäller energianvändning, vattenförbrukning, inneklimat, avfallshantering, transportvannor och miljöpåverkan.

-Vi har gjort två inventeringar på plats och stött förvaltningsgruppen att ta fram policys, processer och rutiner för att optimera byggnadens förvaltning, drift och underhåll samt dokumentera byggnadens prestanda under ett års period. Vi är mycket stolta och glada över att ha bidragit till att byggnaden nu nått upp till GULD-nivå enligt certifieringssystemet LEED EBOM, vilket är den första i Lettland, berättar Eleftherios Zacharakis och Kurt Möller från WSP.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown