• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Eurobormetoden godkänd av Kemikalieinspektionen

WSP Terrasond kan fortsätta att bevara trägrundläggningar med den unika Eurobormetoden många år framöver. Från och med september 2013 måste alla träskyddsmedel i Europa vara godkända enligt EU:s biociddirektiv (Direktiv 98/8/EG).

 

WSP Terrasond har sedan några år tillbaka arbetat med en ansökan för att få fungiciden Jerbor godkänd för användande enligt Eurobormetoden. Kemikalieinspektionen har under drygt ett år utvärderat ansökan som omfattar effektivitet, hälso- och miljöaspekter. Godkännandet är ett
kvitto på att Eurobormetoden klarar de mycket hårda krav som biociddirektivet ställer samt att ett korrekt användande av metoden är säkert och effektivt.

Många bevaransvärda byggnader är grundlagda på lösa jordar som förstärkts med träpålar och rustbäddar. Ofta drabbar mikrobiell nedbrytning överdelen av den bärande konstruktionen varpå ojämna sättningar uppstår i byggnaden med sprickor som följd. Om inget görs i tid tvingas man
till slut låta utföra grundförstärkning som ofta är besvärligt och resurskrävande.

Genom att låta utföra en grundundersökning och därigenom statusbedöma trägrundläggningen finns det ofta möjlighet att med små medel bevara den befintliga konstruktionen. WSP Terrasond har mångårig erfarenhet av att undersöka och bevara dessa grundläggningar. Eurobormetoden ger ett långsiktigt skydd och är en besparing för både plånboken och miljön.

Artiklar om Eurobortekniken och Euroborbehandling

Läs vidare om Euroborinjektering i WSPs kundtidning (pdf). Se även artikelen om Euroborbehandling i Husbyggaren (pdf). Läs även webbsidan om Eurobor - metoden som bevarar din grundläggning av trä.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Ring oss 010-722 50 00