• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Felaktig bild av bostadsbristen i Stockholm

I Dagens Samhälle den 4 december skrivs om den rapport WSP tagit fram åt Veidekke och Stockholms handelskammare. Rapporten visar att bostadsbristen inte går att bygga bort. Den växande befolkningens begränsade ekonomi hämmar nybyggandet.

 

Rapporten visar att den vanliga uppfattningen om att bostadsbristen ska byggas bort kanske inte är helt sann. Medan invånare i socioekonomiskt svaga områden bor trängre och trängre har bostadsytan i inerstan och i attraktiva närförorter legat på samma nivå eller till och med ökat.

– Att befolkningstillväxten drivs av invandring och höga födelsetal betyder att de flesta som flyttar in har begränsade ekonomiska resurser. Har man en felaktig bild av hur befolkningstillväxten ser ut kan man också dra fel slutsatser när det gäller vilka åtgärder man ska vidta, säger Tore Englén, analytiker på konsultföretaget WSP, säger Tore Englén, Analys & Strategi WSP, till Dagens Samhälle.