• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Fler tågförseningar trots ökade investeringar i järnvägen

Svensk järnväg har fått kraftigt ökade resurser. Trots det ökar problemen med förseningar och inställda tåg och värst är situationen i norra Sverige. Bäst punktlighet finns i Stockholm. Detta framgår av konsultbolaget WSPs rapport ”Är järnvägen på rätt spår?” som publiceras idag.

 

Sett i ett längre historiskt perspektiv finns det ett ganska tydligt samband mellan de resurser som tillförs järnvägen och punktligheten i trafiken, visar rapporten. Men under de senaste tio åren tycks investeringarna inte längre ge samma genomslag på andelen försenade tåg.

- En möjlig förklaring till denna järnvägsparadox är att investeringarna inte gjorts där de gör störst nytta. En annan orsak skulle kunna vara effektivitetsproblem både i planering och byggande, som gör att vi successivt fått allt mindre järnväg för de pengar som satsas, säger Tore Englén som är analytiker på WSP och författare till den nya rapporten.

Nyhetsflödet i dag kan ge intrycket av att stockholmarna är särskilt hårt drabbade av problemen i tågtrafiken. Men i rapporten framgår tvärtom att Stockholms län sammantaget tycks ha den bäst fungerande tågtrafiken i landet, medan norra Sverige har störst andel inställda och försenade tåg. Men rapportförfattarna menar att man inte kan dra alltför långtgående slutsatser av detta, till exempel när det gäller hur nya investeringar ska fördelas mellan olika regioner. 

- Tågresandet i Stockholmsregionen är mycket omfattande och genomsnitt spenderar en huvudstadsbo betydligt längre tid på att ta sig till och från arbetet än i andra delar av landet. Det innebär att en trafikstörning i Stockholm får mycket större samhällsekonomiska konsekvenser än om motsvarande problem uppstår i andra delar av landet, säger Tore Englén.

Rapporten ”Är järnvägen på rätt spår?” är en nulägesanalys i två delar av det svenska järnvägssystemet som gjorts av konsultbolaget WSP. Den första delen, ”Järnvägsinvesteringar i Sverige – en historisk och internationell jämförelse”, presenterades 27 juni 2013. Delrapport två, ”Fem sanningar om den svenska järnvägen”, publicerades idag 30 augusti 2013.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown