• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Grannländer i fokus vid Infrastrukturkommissionens första hearing

Den 16 april höll Infrastrukturkommissionen sin första hearing i Malmö. Fokus låg på hur våra grannländer har hittat smarta lösningar på sina infrastrukturproblem.

 

WSP är en av initiativtagarna till kommissionen som utgörs av Björn Hasselgren, ordförande, teknologie doktor KTH, Stefan Attefall, tidigare bostadsminister (KD), Pia Kinhult, tidigare regionråd (M), Allan Larsson, tidigare finansminister (S), Maria Wetterstrand, tidigare språkrör (MP)

På hearingen i Malmö fanns även representanter från Norge, Danmark och Finland.

Lars Erik Bartnes, tidigare statssekreterare och nu på bygg- och fastighetsföretaget Veidekke, talade om vägtullar, eller bompeng som den kallas i Norge.

Annette Christensen, chefskonsulent på Dansk Industri, som talade om hur grannen över sundet har arbetat med frågorna. Hon talade även om ett spännade projekt där höghastighetståg ska minska restiden mellan de danska öarna.

Finlands representant på hearingen var Peter Molin från Ramböll Finland som berättade om OPS, offentlig-privat samverkan inom infrastrukturen och det första projektet som var en väg mellan Järvenpää och Lahtis.

Läs mer på infrastrukturkommissionen.se