• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

GreenChain i Malmö: utbildning i mänskliga rättigheter och rättvisa lönevillkor

I samarbete med CSR Swedens Academy For Human Rights in Business och Handelshögskolan i Göteborg arrangerar GreenChain en dag i Malmö om mänskliga rättigheter och rättvisa lönevillkor.

 

Under förmiddagen - som är öppen även för icke-medlemmar i GreenChain - kommer Parul Sharma utifrån fallstudier visa på hur John Ruggies (FNs) ramverk kan implementeras i företagens affärer och tillämpas operativt. Under eftermiddagen samlas GreenChains medlemmar till en diskussion om rättvisa lönevillkor under ledning av Niklas Egels Zanden, Ekonomie doktor och Docent inom Strategi, organisering, management, CSR, hållbarhet från Handelshögskolan i Göteborg.

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter talar om "due diligence" som ett minimikrav på företag som agerar i komplexa marknader med höga risker inom mänskliga rättigheter.

Parul Sharma kommer under dagen att resonera kring följande frågeställningar: 

  • Vilka minimikrav bör ställas?
  • Vilka är de främsta interna utmaningarna?
  • Hur ser riskanalys och riskhanteringsmodeller ut?

Mänskliga rättigheter i praktiken: 1500 kronor (moms tillkommer) inkluderar måltider under kursdagen samt fullständig konferensdokumentation. 

Rättvisa lönevillkor 

En stor utmaning för företag är att hitta en lämplig strategi som leder till att människor faktiskt kan leva ett drägligt liv på sin lön. I uppförandekoder kan vi läsa om rättvisa löner, minimilöner och rådande löner inom respektive bransch. Företag har olika synsätt på vad som är rimliga löner. Under eftermiddagen kommer vi att förhålla oss till följande frågeställningar:  

  • Hur kan företag tillse att arbetare inom leverantörsleden får en lön de kan leva på, vilka olika strategier och verktyg kan företag tillämpa för att höja lönenivån?
  • Vilka är för - och nackdelarna med olika strategier som att till exempel påverka lagstiftning i enskilda länder, kollektivavtal kontra lagstadgad minimilön eller effektiviseringar som ger ekonomiskt utrymme för lönehöjningar?
  • Hur kan ett företag prioritera bland sina leverantörer?

Diskussionerna leds av Niklas Egels Zanden, Ekonomie doktor och Docent  från Handelshögskolan i Göteborg som för närvarande är delaktig i Nudie Jeans projekt om levnadslöner i Indien.