• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Här är Sveriges mest robusta kommuner 2014

Idag publicerar WSP Analys & Strategi rapporten ”Regionernas Kamp”. Rapporten har sin bakgrund i att svensk ekonomi under de senaste åren haft en stark, men ojämn utveckling. I rapporten redovisas hur det går för svenska regioner och kommuner ur ett tillväxtperspektiv. Svenska regioner jämförs även med europeiska regioner.

 

Regioner som växer och som går tillbaks är inget nytt. Under 1800-talet och början av 1900-talet gick landsbygden tillbaka, medan städerna växte. Under efterkrigstiden var de råvaruproducerande industrierna mycket framgångsrika, vilket bidrog till en stark utveckling i många av de regioner som idag har problem. Idag är det återigen städerna som lockar. För den övergripande tillväxten är just denna dynamik av central betydelse. För en hög ekonomisk tillväxt ska arbetskraft och kapital allokeras dit där de ger mest nytta. För stunden och under en överblickbar framtid är det storstadsregionerna som gäller.

I rapporten ”Regionernas kamp” presenteras regionalekonomisk fakta på olika nivåer. Hur står sig svenska regioner jämför med regioner i Europa? Hur står sig svenska län och kommuner i förhållande till varandra? Vilka växer? Vilka går tillbaks? Vilka har bra förutsättningar, vilka har sämre förutsättningar?

I rapporten presenteras även ett index som syftar till att fånga kommuners ”robusthet”, det vill säga förmåga att möta de förändringar som kännetecknar svensk ekonomi under överskådlig framtid. I topp kommer många av storstadsregionerna och centralorterna. Bland de mindre robusta kommunerna finns stora delar av norra Sverige, men även i andra delar av Sverige som t ex östra Småland, Värmland och Bergslagen.


 

Förytterligare information kontakta:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown