• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Huvudsta-Duvbo – WSP får järnvägsuppdrag

WSP har vunnit uppdraget att tillsammans med Trafikverket vara delaktiga i utvecklingen av Sundbyberg i samband med utbyggnaden av Mälarbanan. Uppdraget omfattar Systemhandling, Järnvägsplan, Miljökonsekvensbeskrivning och Gestaltningsprogram för delen Huvudsta-Duvbo, som ligger på sträckan Tomteboda-Kallhäll. En mycket komplex del av uppdraget är att hantera den nya pendeltågsstationen och anslutningen till tunnelbanan. Utmaningen ligger i att skapa en väl fungerande stadsmiljö.

 

Mälarbanan ligger i en av landets mest expansiva regioner och dubbelspåret mellan Tomteboda och Kallhäll har en mycket intensiv trafik.  En utbyggnad av hela sträckan Tomteboda-Kallhäll är nödvändig för att klara den framtida trafikeringen och därmed fullt utnyttja den kapacitet som Citybanan erbjuder.

Järnvägsutredningen för Tomteboda-Kallhäll stod klar 2008 och efter det har Trafikverket fattat beslut om att en utbyggnad till fyra spår ska ske i befintlig korridor.

För delen Huvudsta-Duvbo kommer spåren ska förläggas i tunnel genom Sundbyberg.

Byggstart planeras att ske senast år 2019 och man räknar med att projektet ska vara  färdigställt senast 2025.

WSPs VD, Magnus Meyer, är mycket glad att WSP fått möjligheten att vara med i ett projekt som kommer att vara en viktig del i utformningen av ett framtida Sundbyberg och kommunikationerna i regionen:

- Den här typen av projekt för att utveckla urbana miljöer i samarbete med intressenterna  är mycket engagerande. Vi kan då utnyttja vår multidisciplinära organisation och vässa den  med internationella erfarenheter för att skapa effektivitet och dra nytta av nya tekniker och metoder och bidra till långsiktigt hållbara lösningar i komplexa miljöer. 

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown