• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Imponerande resultat med BIM i skolprojektering

I februari förra året startade om- och tillbyggnad av Värgårdsskolan i Kisa och beräknas vara klart under 2014. Redan efter första etappen kunde man konstatera att projektet skiljer sig från andra liknande projekt. Mängden avvikelser, så kallade ätor, ligger på under tre procent mot normalt upp mot 10 procent. Användandet av BIM-baserad metodik ses som en starkt bidragande orsak till det mycket positiva resultatet.

 

Värgårdsskolan är Kindas högstadieskola för årskurs 7-9. Skolan är belägen vid Värgårdsudde i Kisa. Uppdragsgivare för ombyggnationen är Kinda kommun och syftet är att skapa en bra lärmiljö med moderna och trivsamma lokaler.

– Projekteringen genomfördes med en BIM-baserad metodik och vi lade stor vikt vid kvalitetskontroller samt visualisering för att kommunicera med brukare. Inte minst viktigt i hela processen har varit att alla verkligen arbetat tillsammans. Och med under tre procent i avvikelser jämfört med vanliga 10 procent kan vi konstatera att våra noggranna och något mer tidskrävande planering verkligen är lönsam i längden. Dessutom har vi fått en kvalitetshöjning i hela projektet tack vare vårt arbete med BIM, säger Fredrik Wirf, projektledare på konsultbolaget WSP. 

Renoveringen omfattar en bruttoyta på 6 289 kvadratmeter, vilket även inkluderar skolans utemiljö. Projektet startade februari 2012 och beräknas pågå till augusti 2014.

WSP har stått för projektledning, projekteringsledning och BIM-samordning. WSP har varit generalkonsult och tillsammans med Tengbom genomfört projektering i 3D med BIM-baserad metodik. Projektet utförs i form av delad entreprenad och byggnadsentreprenör är Jens-Åke Andersson Bygg. 

Högupplöst bild finns att hämta här.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Ring oss 010-722 50 00