• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Industridoktorand från WSP i ny forskargrupp på Chalmers

Alexander Sehlström, handläggande konstruktör på WSP, har fått en femårig tjänst som industridoktorand i en nystartad forskningsgrupp på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Forskningen har precis påbörjats och fokuserar på digitala verktyg i tidiga designprocesser där materialets fysiska och upplevda egenskaper relateras till gestaltning, hållbart resursutnyttjande och rationell produktion. Fokus ligger på textila material, trä och gravitationsmaterial.

 

Den nya forskargruppen är knuten till institutionen för arkitektur på Chalmers. Gruppen leds av Karl-Gunnar Olsson, professor i arkitektur och teknik, och initialt är det två doktorander i gruppen. Alexander Sehlström har länge haft siktet inställt på att få forska samtidigt som WSP har haft som målsättning att få en industridoktorand inom byggprojektering.

- Samarbetet mellan WSP och Chalmers utkristalliserade sig under våren och sommaren och nu i höst har vi i forskargruppen satt igång arbetet. Det är otroligt spännande och inspirerande, säger Alexander Sehlström, som fortsätter sitt arbete på WSP i begränsad omfattning parallellt med tjänsten på Chalmers.

En viktig del av forskningsgruppens arbetssätt är fallstudier och byggandet av prototyper. I Alexanders fall ligger forskningsfokus på hållbara träkonstruktioner. Med avstamp i träets fysikaliska egenskaper är syftet att undersöka hur resurseffektiva strukturer av trä kan se ut och produceras.

Forskargruppen leds av Karl-Gunnar Olsson och består av Chris Williams, professor i arkitektur, Mats Ander, universitetslektor i tillämpad mekanik, Morten Lund, professor i arkitektur, Peter Christensson, lektor och konstnär, Lars Hesselgren, gästprofessor i arkitektur samt Alexander Sehlström och Erica Henrysson, doktorander.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown