• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Infrastrukturkommissionen till Göteborg

Tillsammans med Infrastrukturkommissionen arrangerar Västsvenska Handelskammaren en hearing som fokuserar på näringslivets transporter. Sveriges konkurrenskraft kräver ett näringsliv som kan transportera varor och människor.

 

Kom och träffa ledande forskare och tunga samhällsdebattörer som berättar hur vi kan få smartare infrastruktur på plats – snabbare än idag. Vilka projekt är mest prioriterade och hur löser vi finansieringsfrågorna och hållbarheten?

Under dagen får vi bland annat höra mer om hur Göteborgs Hamn vill utveckla Göteborg och regionen som nav för Sveriges export och import och Siemens berättar om sitt projekt för att elektrifiera vägar. Därtill kommer en presentation av vad morgondagens teknik för fordon kan innebära för transportsystemet.

Dessutom, Björn Hasselgren, ordförande i Infrastrukturkommissionen och kommissionsledamöterna Maria Wetterstrand, Allan Larsson, Stefan Attefall och Pia Kinhult.

Seminariet är kostnadsfritt och avslutas med gemensam lunch.

Om Infrastrukturkommissionen

Initiativtagare till Infrastrukturkommissionen är KPMG, MTR, NCC, PEAB, Ramböll, Skanska, Veidekke och WSP. Syftet är att bredda diskussionen om finansiering, ägande och organisering av infrastruktur i Sverige. Kommissionen leds av Björn Hasselgren vid KTH och består av den tidigare finansministern Allan Larsson (S), den tidigare bostadsministern Stefan Attefall, det tidigare regionrådet Pia Kinhult (M) och det tidigare språkröret Maria Wetterstrand (MP)

Läs mer om Infrastrukturkommissionen