• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Internationellt erfarenhetsutbyte stärker WSP över hela världen

WSP arbetar på olika sätt med företagets globala kompetensnätverk. Just nu är det fokus på erfarenhetsutbyte inom berg- och geoteknik, ett hett område med tanke på kommande stora infrastrukturprojekt i Sverige.

 

Tech Exchange är ett av WSPs utbytesinitiativ som utvecklats av WSPs affärsområde Samhällsbyggnad. I år lyfter man berg- och geoteknik. Syftet är att medarbetare ska få utbyta kunskap och insikter särskilt kopplat till geo- och bergtekniska utmaningar världen runt. Utbytet pågår fram till och med september.

- Vi har en fantastisk kompetens i WSP globalt och det här är ett mycket bra sätt att både utveckla våra medarbetare och stärka vårt nätverk, vilket kommer till nytta för våra kunder, säger Patrik Guné, affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad. 

Under två månader har utvalda medarbetare förberett sig på olika sätt inför sina resor, som varar drygt en månad. Många av WSPs geotekniker och bergtekniker är redan ute på WSPs kontor runt om i världen och flera är på väg. Melbourne, Singapore, Hong Kong, Sydney och Manila är några exempel och där ser man nu bland annat över hur samarbetet mellan kontoren kan utvecklas och hur de utländska kollegornas expertis kan nyttjas i svenska projekt.

 

Kontakt:

Patrick Hans Bertil Gune
Patrick Hans Bertil Gune Director, Infrastructure