• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Invigning av EONs första nya vattenkraftstation på 25 år

Nyligen invigdes Knislinge Nya kraftstation i Helgeå. Stationen projekterades av WSP Vattenbyggnad, som har varit involverade hela vägen från förstudie till produktion av förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Den nya maskinstationen ersätter den äldre av anläggningens två befintliga stationer. Turbinen är en horisontell Kaplan av så kallad rörturbintyp.

 

Investeringen på 40 miljoner kronor kommer att innebära en årlig produktionsökning med cirka 4 GWh till totalt 6,5 GWh. Den nya anläggningen reducerar även miljörisker. Hydraulsystemet till det nya aggregatet är ett högtryckssystem, vilket minskar oljevolymen i stationen med nära 90 %.

Utöver den nya kraftstationen omfattade uppdraget även projektering av diverse åtgärder i befintlig intags- och utloppskanal, bland annat ett nytt isutskov och förstärkning av en betongdamm.

WSPs utmaningar

Samtliga ritningar utom utvändiga markplaner producerades i 3D-verktyget Tekla Structures.

Den största utmaningen för WSPs konstruktörer var de komplexa geometrierna kring vattenvägen, framförallt intagspartiet och sugröret, som gjorde betong- och armeringsmodelleringen tidskrävande. Även överbyggnaden, med en avlyftbar del i det asymmetriskt valmade taket, innebar en utmaning.

Knislinge Nya kraftstation är E.ONs första helt nya kraftstation på 25 år.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown