• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Järnvägsbranschen möts på WSP

Den 9 september bjöd WSP in till järnvägsmingel. Kvällens huvudfråga: "Hur får vi en konkurrenskraftig järnväg med färre fel och förseningar?".

 

WSPs VD Magnus Meyer berättade om WSPs successivt utökade erbjudande och bredd när det gäller järnvägskompetens. Med Parsons Brinckerhoff under samma tak blir WSP dessutom än starkare på järnvägsområdet. Fredrik Bergström från WSP Analys & Strategi framhöll WSPs kompetens i tidiga skeden och den forskning som bedrivs tillsammans med bland andra KTH och Chalmers.

Kvällens talare

Karin Brundell Freij och Christer Persson från WSP berättade om en ny komplex modell som kommer att kunna ge bättre prognoser vid trafikstörningar eftersom den bygger på data från hela tågplan och även har med statistik över inträffade fel.

Lotta Schmidt och Michael Forss redovisade en undersökning som gjorts bland resenärer mellan Stockholm och Göteborg och hur de har upplevt informationen i samband med trafikstörningar. Just informationen var en fråga som diskuterades under hela järnvägsträffen bland deltagarna.

Stefan Holmlund talade om SJs satsningar för att förbättra informationen.

Anders Hållberg från MTR redovisade erfarenheter från tunnelbanan som har en positiv utvecklingskurva när det gäller punktlighet.

Trafikverkets Kenneth Fridolin berättade om Trafikverkets satsningar för minskade förseningar samt förbättrad trafikinformation.

Till sist redovisade Gunnar Alexandersson läget i den statliga utredningen om järnvägens organisation som han ansvarar för.

Vid det efterföljande minglet var det intensiva samtal och diskussioner. Ett ledord som återkom var samarbete. Framtidens järnväg kräver breda lösningar, samarbete mellan olika aktörer och tydlig och ärlig information.