• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Kolandoto Healthy Hospital - Vecka 4

WSP vill bidra med vår breda erfarenhet och kunnande inom samhällsbyggnad och samarbetar därför med Ingenjörer utan gränser. Medarbetare på WSP är sedan tidigare involverade i volontärprojektet på Kolandoto Healthy Hospital i Tanzania där Martin Skilbred är idag.

 

Martin Skilbred gör sitt examensarbete i samarbete med Ingenjörer utan gränser, arbetet genomförs under våren på Kolandoto Healthy Hospital i Tanzania. Martin börjar sin tjänst på WSP under hösten 2016.

Martin arbetar bland annat med att installera en solcelssanläggning vilket man kan läsa om i hans senaste blogginlägg.


 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown