• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Kommuners sårbarhet

Ny rapport från WSP rankar kommunernas sårbarhet ur ett näringslivsperspektiv.

 

Den ökade globaliseringen av näringslivet och ekonomin har inneburit ökade möjligheter för många kommuner. Men ständigt förändrade omvärldsförutsättningar ställer höga krav på anpassningsförmåga och socioekonomisk dynamik och därför har många kommuner och regioner också blivit sårbarare.

En kommun kan vara sårbar på flera olika sätt. För att få en övergripande bild av samtliga svenska kommuners sårbarhet har WSP Analys & Strategi utvecklat ett analysverktyg där dessa olika aspekter vägs samman till ett sårbarhetsmått som i sin tur ligger till grund för en ranking av de svenska kommunerna.

 

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown