• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Konsortium vinner uppdrag för sträckan Flackarp – Arlöv

För att klara ökningen av tågtrafiken på Södra stambanan har ett konsortium bestående av WSP, Rejlers och Faveo, fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram FU för totalentreprenad för sträckan Flackarp – Arlöv. Dessutom ingår resurssättning av beställarorganisation, kompletterade utredningar samt byggplatsuppföljning i uppdraget.

 

Sträckan Lund – Malmö klarar inte av någon ytterligare ökning av tågtrafiken under högtrafik-timmarna. Under de senaste åren har trafiken ökat avsevärt, främst med fler regionala persontåg, men även långväga persontrafik och godstrafik har ökat. Utöver fler tåg så har dessa även blivit längre i form av multipelkoppling. Idag passerar cirka 460 person- och godståg varje dygn. År 2030 beräknas cirka 650 tåg per dygn passera sträckan.

Projektet ställer höga krav på samverkan. WSP, kommer i konsortium med Faveo och Rejlers att ta ett helhetsansvar, inklusive resurssättning av beställarorganisation samt byggplatsuppföljning. Konsortiet kommer att tillhandahålla de främsta kompetenserna inom järnvägsteknik, mark, byggnadsverk samt projektledning.

– Vårt uppdrag är ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad, utföra utredningar samt tillhandahålla teknikresurser inom alla områden. Fyra spår, nya stationer och ombyggnad av angränsande linjer och vägar mellan Flackarp och Arlöv kommer att öka kapaciteten på Södra stambanan men också minska bullerstörningarna längs järnvägen, säger Michael Lemon, avdelningschef WSP.

Uppdraget Flackarp-Arlöv omfattar Södra stambanan och innebär bland annat att befintlig järnvägsanläggning kompletteras med två nya spår. Nuvarande nedspår rustas upp i de delar som inte påverkas av ny spårgeometri, övriga partier byggs med nytt spår.
Uppdraget skall vara avslutat i december 2023.

Fotnot: Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Den passerar bland annat Hässleholm, Nässjö, Linköping och Norrköping. (trafikverket.se)

 

För ytterligare information v v kontakta::

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown