• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Lagen om Energikartläggning i stora företag

Idag, måndagen den 12 oktober, öppnar Energimyndigheten sin e-tjänst för rapportering för de företag som omfattas av Lagen om Energieffektivisering i stora företag. Senast den 5 december 2015 ska de företag och organisationer som omfattas av den nya lagen rapportera detta till Energimyndigheten.

 

Lagen berör företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år. Till stora företag räknas även affärsverksamhet i offentliga organisationer varför några av landets kommuner och landsting troligen också omfattas av lagkraven.

De företag som omfattas av lagen ska genomföra en Energikartläggning som uppfyller de krav som beskrivs i föreskrifterna vart fjärde år. Om företaget har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem samt personer som uppfyller de kompetenskrav som ställs så kan dessa personer genomföra energikartläggningen. Om företaget inte har ett sådant system ska företaget anlita en certifierad energikartläggare.

WSP har lång erfarenhet på området och är en av de ledande leverantörerna av såväl kartläggningar och arbete med energiledningssystem. Vi är en stor organisation med lokal kompetens som kan behövas för att anpassa kartläggningen till olika organisationers verksamhet och krav. Just nu arbetar vi på WSP med att inventera de kompetenser som finns inom företaget för att på bästa sätt kunna hjälpa företag att uppfylla lagkraven utifrån olika företags förutsättningar. Så snart systemet för certifiering är klart kommer WSP att kunna erbjuda certifierade energikartläggare på flera orter i landet. Redan nu kan WSP hjälpa till med att se över hur väl företagets energi- eller miljöledningssystem fyller de nya lagkraven.

För att sprida kunskap om vilka krav som omfattas av lagen och hur lagkravet kan uppfyllas arrangerar såväl WSP som Energimyndigheten ett flertal seminarium under hösten. Du är även välkommen att kontakta oss direkt. Nedan hittar du några kontaktpersoner som är väl insatta i frågeställningarna runt energikartläggning av stora företag. Samtliga nås via  telefonnummer 010-722 50 00.

  • Malmö: Emma Karlsson, Environmental
  • Göteborg: Jenny Rodin, Process
  • Linköping: Lars Gustafsson, Environmental
  • Karlstad: Kristina Landfors, Environmental
  • Stockholm: Saga Ekelin, Environmental
  • Umeå: Anders Attefjord, Systems
 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown