• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Magnus Meyer ny ledamot i Svenska Teknik&Designföretagen

Vid Svenska Teknik&Designföretagens stämma den 17 maj valdes en ny styrelse som ska fortsätta arbetet med förnyelse av STD-företagen även under kommande verksamhetsår.

 

Fyra nya ledamöter valdes till ledamöter i styrelsen för Svenska Teknik&Designföretagen. Förutom Magnus Meyer, WSP Sverige valdes Ulla Bergström, White arkitekter AB, Jannice Johansson Steijner, Tengbom och Pär Hammarberg, COWI Sverige AB också in. 

Läs hela nyheten här.