• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Multiconsult och WSP projekterar Fylkesväg 109 mellan Fredrikstad och Sarpsborg

Statens vegvesen i Norge har tilldelat Multiconsult och WSP uppdraget att projektera Fylkesväg 109 mellan Fredrikstad och Sarpsborg. Vägen går till största delen inom tättbebyggt område. Projektet kommer att ha stor betydelse för infrastrukturen mellan de stora städerna i Östfold och är det största projekteringsuppdraget som Statens vegvesen har upphandlat under 2014. Kontraktet är på 132 miljoner norska kronor inklusive optioner.

 

Bild: Chefsingenjör Siri Rolland, Statens vegvesen, och regiondirektör Lars Opsahl, Multiconsult, signerar kontrakten (foto: Hege Saxebøl Moum, Statens vegvesen).

- Det är otroligt inspirerande att arbeta med ett projekt som är så efterfrågat av många människor och där många av våra medarbetare i Multiconsult och WSP kan bidra. Tillsammans med Riksväg 110 mellan Simo och Ørebekk, som vi redan arbetar med, kommer detta projekt att ge regionen en väsentligt bättre infrastruktur för alla trafikanter. Dessutom möjliggör det för framtida utveckling av regionen, säger Regiondirektör Lars Opsahl i Multiconsult.

Kontraktet omfattar rådgivning, planering och projektering av de 7,5 km långa fylkesvägen mellan Råbekken och Alvim/Torsbekkdalen. Vägen ska breddas till fyra fält där två av fälten ska reserveras för kollektivtrafik. I projektet ingår också att hitta lösningar för oskyddade trafikanter, åtkomst från sidovägar och en ny Alvimbro.

Uppdraget utförs i flera faser samtidigt för att förkorta tiden för genomförandet. Multiconsult och WSP kommer att etablera ett team för arbete med den del där Reguleringsplan (Vägplan) ska tas fram samt två team för projektering av Bygghandling. Uppdraget kräver hög kompetens och stora resurser, vilket Multiconsult och WSP erbjuder. Arbetet leds av Wibeke Norris, uppdragsledare i Multiconsult.

- Detta är ett fantastiskt spännande och krävande uppdrag, som vi är mycket stolta att vi vunnit i konkurrens med starkt fält av andra anbudsgivare. Det visar att Multiconsult och WSP är en mycket stark aktör på den norska infrastrukturmarknaden säger Eskil Sellgren, WSP/Multiconsult.

Arbetet startar omgående och varar fram till 2019 med möjlighet till förlängning för uppföljning under byggfasen fram till och med 2022.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown