• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Nominera hållbara anläggningsprojekt

Nomineringsformulär för Sweden Green Building Award för innovation och samverkan kring hållbar utveckling av anläggningsprojekt 2014.

 

Utmärkelsen har tagits fram av Sweden Green Building Councils projekt HCA - Ett branschsamarbete för hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt. Priset är nytt för i år och kommer att delas ut på SGBCs konferens SGBC14 i november 2014.

Priset delas ut i två kategorier:

Kategori pågående projekt: här kan du nominera projekt där vägplan/ järnvägsplan/ detaljplan är fastställd/ antagen, alrernativt där de finns ett genomförandebeslut för projektet kopplat till en beslutad finansieringsplan.

Kategori färdigställt projekt: här kan du nominera projekt som färdigställts under de senaste tre åren. Med färdigställande avses för väg- och järnvägsprojekt att de öppnas för trafik, för övriga anläggningsprojekt att de tas i bruk.

Nomineringsperioden är 20 maj till 10 augusti. Ifyllt formulär skickas till info@sgbc.se 

Mer information och kriterier finns i bifogad fil. Inom kort finns även mer information även på www.sgbc14.se

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown