• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Nu finns verktyg för jämställd transportplanering

I en ny handbok, ”Transportplanering i förändring”, ges konkreta råd för hur transportplaneringen kan utjämna skillnader vad gäller kvinnor och mäns möjligheter att resa och få inflytande över transportsystemet. En av forskarna bakom boken är WSPs Charlotta Faith-Ell.

 

Förväntningarna på att belysa sociala konsekvenser, exempelvis jämställdhet, i samband med transportplanering ökar i Sverige. Hittills har det saknats ett etablerat verktyg för att analysera hur en förändring inom transporter påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män. Detta försöker en forskargrupp vid K2, VTI och Malmö högskola råda bot på tillsammans med WSP. Ett delresultat av deras arbete är en handbok om bedömning av jämställdhetskonsekvenser i transportplanering på lokal, regional och nationell nivå.

– Efterfrågan på den här typen av verktyg är stor. Boken blir en viktig startpunkt för att kunna göra mer informerade val i transportplaneringen. Ofta kan utmaningen kännas övermäktig, men det är inte meningen att man ska kunna lösa allt på en gång. Det viktiga är att våga göra och att börja utmana, säger Charlotta Faith-Ell som forskat på området under 10 års tid.

I boken trycker författarna på vikten av att göra en nulägesbeskrivning. Den behövs för att kunna bedöma och förändra.

– Man kan analysera hur det lokala transportsättet för att ta sig till och från arbetsplatser. En viktig fråga är om det går att uträtta ärenden på vägen till arbetet, eller om det är så att en person måste gå ned i arbetstid för att hinna med allt, som kvinnor ofta gör idag. Transportplanering får konsekvenser, säger Lena Levin, forskare och medförfattare till boken.

Lena Levin framhåller att det för framtiden finns ett behov av både mer utbildning och specialistkompetens inom transportplanering.

– Vid en större satsning inom transportsystemet utser man vanligtvis en person som är ansvarig för exempelvis miljöfrågor. Vi tycker att man vid större satsningar också behöver ha en jämställdhetsexpert.

Handboken ”Transportplanering i förändring” är ett resultat av forskningsprojektet Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB) i svensk transport-infrastruktur-planering.Boken kommer finnas på K2:s hemsida www.k2centrum.se för beställning eller nedladdning.

För mer information kontakta Charlotta Faith-Ell