• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Ny affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad

Niklas Sörensen tillträdde den 1 januari 2013 som affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad. Han efterträder Eskil Sellgren som går över i en global roll inom järnväg på WSP.

 

Niklas Sörensen kommer närmast från Grontmij AB som vice VD och divisionschef med ansvar för affärs- och teknikutveckling. Grontmij är Europas tredje största teknikkonsultbolag som under de senaste åren genomgått omfattande förändring i Sverige där Niklas Sörensen varit en av de drivande krafterna.

Som chef över affärsområdet WSP Samhällsbyggnad får Niklas Sörensen ansvar för en verksamhet som årligen omsätter cirka 900 MSEK, finns representerad på
26 orter i Sverige och har 700 medarbetare. Affärsområdet har en bred inriktning inom hela samhällsbyggnadssektorn - från vägar, järnvägar och ledningar till bostäder, kontor och industri - i alla faser som utredning, planering, projektering, byggande och förvaltning. Trafikverket, Stockholms stad, SL och PEAB är exempel på stora kunder.