• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Ny gång- och cykelbro, Norrtälje Hamn

Norrtälje Hamn är Norrtäljes största stadsbyggnadsprojekt de närmsta åren. En ny stadsdel ska byggas som en utvidgning av den befintliga stadskärnan.

 

WSP har lämnat ett av fyra förslag som tävlar om att bli Norrtälje Hamns nya bro. Den framtida gång- och cykelbron över hamnbassängen knyter ihop Norrtälje på ett helt nytt sätt och låter den nya stadsdelen möta Societetsparken. Genom att underlätta för gående och cyklister bidrar bron till både trygghet och tillgänglighet såväl som lek och rekreation. Bron bidrar till en kontinuitet i stadens brotradition, ökar kontakten med vattnet och blir ett vackert landmärke.En grupp bestående av representanter från Norrtälje kommun och externa sakkunniga kommer att bedöma de enskilda förslagen och en vinnare kommer att utses den 17 juni.

Se en video av bron här.

Gå in på norrtaljehamn.se för att se förslagen och gilla din favorit.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown