• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Ny rapport: Stadsdelscentrum gör comeback

I takt med att städerna växer blir alltfler stadsdelscentrum mer intressanta att bosätta sig i. Det finns ett ökat intresse från både investerare och offentliga aktörer. Därmed förbättras förutsättningarna för att rusta upp de eftersatta stadsdelscentrumen. Men för att få igång förändringsprocessen måste många involveras. Boende, konsumenter, kommun, fastighetsägare och handeln.

 

Det visar en ny rapport från WSP som presenterades idag: ”Utveckling av stadsdelscenturm – vad vet vi och hur ser den svenska stadsdelsmarknaden ut?”

Syftet med rapporten är att sätta stadsdelscentrumen i ett större sammanhang.  I rapporten analyseras stadsdelscentrumens roll i de växande städerna, en beskrivning ges av hur marknaden ser ut och vilka utmaningar och möjligheter som finns. Rapporten har särskilt fokus på hur stadsdelscentrumens utbud av handel och andra tjänster och roll som mötesplats kan utvecklas.