• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Ny rapport: Staten och BoStaden

WSP har på uppdrag av Svenskt Näringsliv analyserat situationen på dagens bostadsmarknad, med inriktning på hyresmarknaden.

 

Syftet med rapporten är att belysa hur marknaden fungerar idag. Särskilt fokus är på prisnildning, utbudet av hyresrätter, hur hyresrätter har bidragit till social integration, om marknaden för hyresrätter är flexibel och om den reglerade hyresmarknaden har bidragit till miskad trångboddhet. Rapporten har särskilt fokus på Stockholmsregionen, men är också relevant för andra växande orter i Sverige.

Ladda ned rapporten i sin helhet här (pdf).

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown