• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Nya tunnelbanan till Arenastaden – nytt uppdrag för WSP

WSP har fått uppdraget att projektera den nya tunnelbanesträckningen Odenplan-Hagastaden-Arenastaden. Beställare är Förvaltning för utbyggd tunnelbana, som bildats inom Stockholms läns landsting för att leda arbetet med planering, projektering och genomförande för hela den tunnelbaneutbyggnad som ingår i 2013 års Stockholmsförhandling.

 

Sträckan Odenplan-Arenastaden är en av delarna av tunnelbaneutbyggnaden som nu startar upp och planeras vara klar i hela sin sträckning 2022.

WSPs VD, Magnus Meyer, är mycket stolt över det stora förtroendet att få genomföra planeringen och utformningen av tunnelbanan till Arenastaden.

- Vi har respekt för uppdraget som innehåller utmaningar både ur ett tekniskt perspektiv och ur ett planeringsperspektiv. Det kommer vara av yttersta vikt med en god samverkan med alla inblandade parter som Stockholms läns landsting, Stockholm stad och Solna stad. För att säkerställa ett bra genomförande har vi tagit med internationella samarbetspartners, vilket också är ett sätt för oss att bidra till utvecklingen av svensk samhällsbyggnad. Ett uppdrag av den här storleken berör alla delar av vår verksamhet.

- Detta är den första stora upphandlingen, av flera, som berör utbyggnad av tunnelbana i Stockholmsregionen. Vi ser möjligheter till flera samordningsfördelar med detta uppdrag och kommande förfrågningar.

- På WSP är vi mycket stolta att få bidra till en hållbar utveckling av Stockholmsregionen. Vi har höga ambitioner när det gäller att delta i utbyggnaden av järnväg och tunnelbana och har gjort stora satsningar för att ligga i framkant.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown