• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Nytt digitalt magasin från WSP

Idag lanserar WSP det första digitala och mobil-vänliga numret av magasinet Network, på temat: Resilience - motståndskraft. Magasinet innehåller 32 artiklar och fallstudier om motståndskraft, och om hur vi kan hjälpa samhällen att bygga eller förbättra sin förmåga att klara av riskfyllda händelser vid extrema väderförhållanden och andra störningar.

 

Resilience – motståndskraft – är vår förmåga att klara av förändring, att "studsa tillbaka" vid extrema miljö-/väderförhållanden. En kvalitet som är absolut avgörande för moderna samhällen, för dess människor, företag och infrastruktur. Hur kan vi bättre förbereda oss för omskakande förändringar när klimat och naturkatastrofer utmanar vår miljö och vår bebyggelse?

Network är WSPs tekniska publikation skriven av interna experter, som visar upp vårt engagemang för ingenjörskonst. Varje nummer diskuterar ett tema och presenterar unika tekniska lösningar som tillämpas på verkliga problem.

Klicka här för att komma till magasinet ...