• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

PA och WSP tecknar ramavtal som leverantör till svensk statlig sektor

PA Consulting Group (PA) har med WSP som underleverantör tecknat avtal med Kammarkollegiet i ramavtalsupphandlingen inom organisations- och verksamhetsutveckling för statlig sektor. Avtalet innebär att Sveriges statliga förvaltningsmyndigheter, verk och domstolar kan upphandla managementtjänster från PA och WSP.

 

 Avtalet gäller från den 1 augusti 2016 och löper till och med december 2017 med möjlighet till förlängning över 2018.

446 myndigheter omfattas av rätten att avropa tjänster via ramavtalet ”Managementtjänster - verksamhets- och organisationsutveckling”. Tjänsterna som omfattas inkluderar bland annat organisations- och processutveckling, översyn av verksamheter, organisation och ekonomi, miljö- och kvalitetsledning samt förändringsledning och upphandlingsstöd.

- Ramavtalet ger oss möjlighet att fortsätta stödja svensk offentlig sektor i sitt arbete med att skapa bättre tjänster för medborgare och näringsliv. Vårt anbud bedömdes ha det bästa angreppsättet för utveckling av medborgarnära tjänster, vilket är ett område vi ser särskilt fram emot att arbeta med, säger Per Blom, partner på PA Consulting Group.

- Vi är mycket glada över att tillsammans med PA Consulting Group kunna erbjuda högkvalitativ rådgivning till den statliga sektorn. Uppdraget är betydelsefullt för WSP och helt i linje med vårt fokus på ökad strategisk rådgivning, säger Magnus Meyer VD för WSP Norden.

PA:s samarbetspartner WSP deltar som underleverantör i avtalet. WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag, som bidrar med bred och djup kompetens inom frågor som samhällsbyggnad, infrastruktur samt miljö och hållbarhet.

För mer information kontakta PA Consulting Group: Pia Kullander, marknads- och kommunikationsansvarig, 0733-10 47 80, pia.kullander@paconsulting.com.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown