• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

PRESSINFORMATION: Uppdrag till WSP när sista sträckan av E4 blir motorväg

E4 mellan Helsingborg och Stockholm är ett av Sveriges viktigaste transportstråk. Trafikverket planerar nu att bygga ut E4 förbi Ljungby till motorväg mellan Kånna och Toftaholm. WSP har fått i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för en totalentreprenad samt byggplatsuppföljning.

 

De 3,2 milen av E4 som går förbi Ljungby är den enda delen av sträckan Helsingborg – Gävle som saknar motorvägsstandard. För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten, speciellt för den tunga trafiken, ska sträckan breddas till motorväg förbi Ljungby mellan Kånna och Toftaholm. Sträckningen blir densamma som i dag.

WSPs uppdrag är att ta fram förfrågningsunderlag för en totalentreprenad samt att ta hand om byggplatsuppföljningen. I uppdraget ingår bedömning och optimering av linjeföring på vägen, ombyggnad av broar samt kompletterande geoteknik och inmätningar. Utöver detta ingår ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för en ny bro över Lagan och ytterligare en över Toftaån samt skydd för två vattentäkter.  Totalt kommer 28 broar att beröras av projektet.

Uppdraget har påbörjats och förfrågningsunderlaget är planerat att vara klart februari 2017. Entreprenör beräknas vara upphandlad under hösten 2017 och utbyggnaden planeras mellan 2018 – 2021.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown