• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Peab kontrakteras tillsammans med WSP för entreprenad planskildhet Olskroken

Trafikverket har tilldelat Peab med partners WSP och Infranord, kontraktet för den första av de stora huvudentreprenaderna inom projekten Västlänken och Olskroken planskildhet. Byggstart är planerad till år 2017/2018.

 

Olskroken är en central knutpunkt i järnvägssystemet i Göteborg och Västsverige. Här möts fem banor, de flesta i samma plan. Trafiken utgörs av såväl person- som godståg, vilket gör denna plats till en av landets mest intensiva knutpunkter för järnvägstrafik. Entreprenad Olskroken innebär att nya spår byggs för att separera godstrafiken från persontrafiken. En ombyggnad i Olskroken, så att järnvägsspåren korsar varandra i olika nivåer, är nödvändig och kommer att höja kapaciteten och öka framkomlighet och driftsäkerhet för all tågtrafik till och från de anslutande banorna.

Upphandlingen av Entreprenad Olskroken är utförd enligt kontraktsmodellen ECI, Early Contractor Involvement. Peab involveras därför i ett tidigt skede och ansvarar för detaljprojektering inför byggstarten. WSP är, tillsammans med Infranord, partner till Peab i uppdraget.

- På WSP ansvarar vi för projekteringsarbetet inom samtliga discipliner i projekt Olskroken. Arbetet kommer att bedrivas i samverkan mellan Trafikverket, PEAB, Infranord och WSP. I den inledande fasen utreder och projekterar vi de lösningar som kommer att ligga till grund för entreprenadarbetena. I fas 2 utförs sedan detaljprojektering av överenskomna lösningar. Projektet stämmer väl in i WSPs tillväxtstrategi för Göteborgsregionen, säger Per-Olof Olofsson, ombud WSP.

Byggstart är planerad till år 2017/2018 och projektet planeras att pågå till 2024.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown