• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Pressmeddelande: Karlstad, Varberg, Gislaved och Motala - kommuner som har sin framtidsbild klar

I morgon presenterar WSP projektet Framtidens stad, ett samarbete mellan WSP och Karlstads, Varbergs, Gislaveds och Motalas kommuner. Arbetet har pågått under 1,5 år. Syftet har varit att kartlägga betydelsefulla faktorer som kan påverka våra städer i framtiden för att kunna öka handlingsberedskapen inför framtida händelser.

 

Våra städer är utsatta för hård konkurrens. Samtidigt är osäkerheten stor kring hur faktorer som urbaniseringen, den åldrande befolkningen, e-handeln och konkurrensen från externhandelsområden kommer påverka stadskärnorna framöver. Det här var utgångspunkten för projektet Framtiden stad.

- För oss har det varit oerhört intressant att lyfta blicken fram till och med år 2030 och genom projektet kunna tillföra den egna organisationen nytänkande, kreativitet och kunskap som en grund för fortsatt internt strategiarbete och verksamhetsutveckling” säger Jan Malmgren samhällsutvecklingsdirektör Varbergs kommun.

Under arbetet togs bland annat fyra framtidsscenarier fram. Faktorer som starkt respektive svagt hållbarhetsfokus och ekonomisk tillväxt respektive stagnation har varit ramverket för framtidsbeskrivningarna. Konsekvenserna har analyserats och kompletterats med beskrivningar om hur vi kan komma att konsumera, bo, arbeta, förflytta oss och leva i framtiden. Slutligen har i workshops på lokal nivå framtidsbilder tagits fram för de medverkande kommunerna baserat på respektive kommunens specifika förutsättningar.

Projektet presenteras i morgon den 25 maj på Svenska Stadskärnors årskonferens i Örebro av Fredrik Bergström, affärsområdeschef WSP Analys & Strategi. Även Jan Malmgren, Stadsbyggnadsdirektör Varbergs kommun kommer att delta på årskonferensen och återkoppla om sina reflektioner av projektet.

Här är en sammanfattning av projektet Framtidens stad.

För mer information från medverkande kommuner kontakta:

Ann Catrin Kärnä, översiktsplanerare, Karlstads kommun, tel: 070-001 04 88

Jan Malmgren, samhällsutvecklingsdirektör, Varbergs kommun tel: 0705-67 81 08

Camilla Wallin Kupferberg, näringslivsstrateg, Gislaveds kommun, tel: 072-57 51461
Sven Hedlund, stadsarkitekt, Gislaveds kommun, tel: 0371-811 44

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown