• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Pressmeddelande: Snabb insats av WSP ger dricksvatten på Öland

Avsaltning av vatten från Kalmarsund ska ge dricksvatten på Öland. De extremt låga grundvattennivåerna har krävt snabba beslut av Borgholms kommun för att hitta lösningar på vattenbristen. WSP är kontrakterad generalkonsult för arbetet och driver projektet från start till mål tillsammans med Borgholm Energi. Arbetet påbörjades i juni 2016 och beräknas stå klart juni 2017.

 

Foto: Ölands Turistbyrå

Den 13 juni gav kommunfullmäktige i Borgholms kommun i uppdrag åt Borgholm Energi att anlägga ett avsaltningsverk i Sandvik för att säkra tillgången på dricksvatten till sommaren 2017. Några veckor senare påbörjade WSP arbetet. Anläggningen ska testas under april och maj och beräknas kunna tas i drift i juni 2017.

-  Vi är glada att så snabbt kunna komma igång med det här projektet som är så viktigt. Bra dricksvatten tar vi i Sverige oftast för givet, men situationen som Öland och bland annat även Gotland  nu upplever visar att även vi kan drabbas allvarligt, säger Patrik Helin, WSP Management i Kalmar, som tillsammans med sina kollegor arbetar intensivt för att få allt på plats enligt tidsplanen.

Tekniken som kommer att användas för att avsalta Österjöns bräckta vatten är redan beprövad i större skala. Bland annat i Mellanöstern och i Spanien där havsvatten är en viktig del av vattenproduktionen. Även Gotland har avsaltningsverk.

- Verket i Sandvik har en mycket pressad tidplan, men det krävs för att vi ska kunna säkra tillgången på dricksvatten till nästa sommar. Avsaltningsverket tillsammans med att vi även förbättrar vattenledningsnätet kommer att skapa förutsättningar för ökad trygghet i vår vattenförsörjning, säger Anders Lindholm, VD Borgholm Energi.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown