• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Pressmeddelande: WSP förprojekterar Västlänkens viktiga knutpunkter

WSP har fått uppdraget att göra en genomförandestudie och projektering för områdena kring Västlänkens stationer Korsvägen och Haga. Uppdragsgivare är Göteborgs Stad Trafikkontoret.

 

 

Bild: Varpunen

Korsvägen är en viktig knutpunkt för resenärer och nybyggnationen ska göra det enklare och säkrare för cyklister och gångtrafikanter. Station Korsvägen har tre uppgångar varav två är på Korsvägen nära evenemangsområdet, och en vid Olof Wijksgatan.

Station Haga kommer att spela en central roll för studenter och besökare till området och blir viktig för utvecklingen av hela västra Göteborg. Haga ligger i anslutning till flera andra utvecklingsområden som Rosenlund, Skeppsbron och Norra Masthugget. På Haga möts fyra kulturhistoriskt värdefulla och viktiga stadsrum.

- Västlänken kommer att få stor betydelse för många människor vilket gör vårt uppdrag extra intressant och spännande, säger uppdragsansvarig Kent Andersson, WSP.

WSP kommer att ha tätt samarbete med stadens förvaltningar och Trafikverket. Arbetet har nyligen påbörjats.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown