• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Pressmeddelande: WSP förstärker inom platsmarknadsföring

WSP har rekryterat Christina Blomberg som varumärkes- och konceptutvecklare. Det är ett steg i att ytterligare stärka verksamheten med kompetens inom platsutveckling, positionering och varumärkesbyggande.

 

I en global värld konkurrerar platser över hela världen med varandra om besökare, invånare, evenemang, investeringar och etableringar. Platsmarknadsföring, eller Place Branding, blir därför allt viktigare.

- I de flesta utvecklingsprojekt finns behovet att bygga en ny identitet. Namnet och platsen kan vara historiskt belastat eller helt nytt och oladdat. I bägge fallen är det lika viktigt att visionen, varumärkesplattformen och kommunikationsstrategin bottnar i en gedigen marknadsanalys och där är WSP i en klass för sig. Det känns väldigt inspirerande att få tillföra min kompetens till detta professionella gäng, säger Christina Blomberg.

Christina Blomberg har under de senaste åren arbetat med kommersiell utveckling av handelsplatser med uppdrag åt kommuner, fastighetsägare och samverkansorganisationer i det egna konsultföretaget Assentra Consulting. Dessförinnan arbetade Christina för Steen & Ström med kommunikation, varumärkes- och konceptutveckling för fastighetsbolagets köpcentrumprojekt. Hon har bland annat studerat varumärkesutveckling på Handelshögskolan i Oslo och har en utbildning inom Advanced Center Management från KTH. Christina tillträdde sin tjänst på WSP den 2 maj.

- Allt fler fastighetsbolag, kommuner och konsortier ser behovet av koncept- och varumärkesutveckling i stadsplaneringen. Förutom att det möjliggör mer framgångsrika projekt gör det också att våra nya bostads- och arbetsplatsområden blir mer genomtänkta och attraktiva hos invånarna. Christina kommer med sin erfarenhet och kompetens att ytterligare stärka WSP inom området, säger Monica Bruvik, gruppchef fastighetsutveckling på WSP Analys & Strategi.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown